Atentie, Codul muncii a fost modificat! Atat direct, prin Legea 93/2019 ,
Legea 153/2019, O.U.G. 43/2019 si O.U.G. 26/2019, cat si indirect,
prin anumite Decizii ale Curtii Constitutionale!

Care sunt aceste modificari? Aflati-le din lucrarea
"Codul muncii - republicat si actualizat la zi"

Stimate manager de resurse umane,
 
Codul muncii a fost modificat substantial, de mai multe ori, in ultima perioada! 
 
Prin Legea nr. 93/2019, precum si prin Legea nr. 153/2019, O.U.G. nr. 26/2019 si O.U.G. nr. 43/2019 care au adus schimbari importante legate de Cumulul pensiei cu salariul (art. 56), Zilele libere pentru personalul din sectorul bugetar (art. 139), Concediu de odihna suplimentar (art. 1471), Recalcularea contributiilor sociale (art. 164), Salariul de baza minim brut pe tara garntat in plata (art. 164).
 
Mai exista insa si altfel de modificari, indirecte, prin anumite decizii ale Curtii Constitutionale
sau ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si prin Recurs in Interesul Legii. 
 
Concret, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale mai multe articole din Codul muncii, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie a adoptat interpretari – prin recurs in interesul legii – pe care de acum va trebui sa le respectam ca pe niste legi.
 
Gasiti toate aceste modificari si decizii intr-o lucrare UNICAT in Romania: Codul muncii actualizat
 IMPORTANT!
Produsul este disponibil si online, unde il puteti vizualiza oricand dupa ce il achitati!
Rentrop & Straton pune la dispozitia clientilor platforma www.rsonline.ro, unde veti regasi toate produsele achizitionate de la noi.
Tot ce trebuie sa faceti este sa achitati produsul si...il puteti consulta si online imediat!

Codul muncii actualizat contine textul actualizat al Legii nr. 53/2003, iar toate modificarile introduse de Legea nr. 64/2018,
de Legea nr. 88/2018 si de deciziile mentionate mai sus sunt marcate cu fond gri, ca sa le puteti identifica imediat.

 
Totodata, lucrarea contine textul integral al acestor decizii ce modifica implicit textul Codului muncii:
 
1. Decizia nr. 16/2012
4. Decizia nr. 3/2014
7. Decizia nr. 21/2015
10. Decizia nr. 2/2016
13. Decizia nr. 16/2016
16. Decizia nr. 20/2016
19. Decizia nr. 261/2016
22. Decizia nr. 387/2018
2. Decizia nr. 1/2013 5. Decizia nr. 8/2014 8. Decizia nr. 22/2015 11. Decizia nr. 7/2016 14. Decizia nr. 17/2016 17. Decizia nr. 34/2016 20. Decizia nr. 15/2017 23. Decizia nr. 19/2019
3. Decizia nr. 11/2013
6. Decizia nr. 5/2015
9. Decizia nr. 814/2015
12. Decizia nr. 13/2016
15. Decizia nr. 19/2016
18. Decizia nr. 37/2016
21. Decizia nr. 759/2017
 

 
Un exemplu de modificare directa a Codului muncii:
 
Art. 119, modificat prin Legea nr. 88/2018, devine:
 
"Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca definit potrivit art. 16¹ evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru."
 
Precizare: 
Pana acum, textul avea in vedere obligatia de a tine evidenta orelor de munca, fara insa a preciza ca este vorba despre evidentierea orelor de incepere si de sfarsit ale programului de lucru. Modificarea urmareste sa faca posibila monitorizarea cat mai clara a timpului zilnic de munca, indeosebi al salariatilor cu fractiune de norma (care nu pot presta ore suplimentare).

Un exemplu de modificare indirecta a Codului muncii:
 
Potrivit art. 61 lit. c) din Codul muncii, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat.
 
Problema e urmatoarea: cine este organ competent de expertiza medicala? Cine poate constata inaptitudinea? Unele instante au apreciat ca un aviz de inapt dat de medicul de medicina muncii nu reprezinta decizie a organelor competente de expertiza medicala, iar alte instante, dimpotriva, au apreciat ca medicii de medicina muncii sunt organele competente de expertiza medicala.
 
Prin Decizia ICCJ nr. 7 din 4 aprilie 2016 privind pronuntarea unei hotarari prealabile referitoare la interpretarea dispozitiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003, s-a stabilit ca medicul de medicina muncii este organ compentent de expertiza medicala. Pana la aparitia Deciziei nr. 7/2016 nu exista o practica unitara a instantelor in aprecierea organelor competente de expertiza medicala pe a caror decizie se putea intemeia concedierea salariatului in temeiul art. 61 lit. c) din Codul muncii, republicat. 

Aflati toate modificarile de acest gen ale Legii nr. 53/2003 din lucrarea Codul muncii actualizat!

Avantaje ale lucrarii “Codul muncii actualizat”:

  • Este foarte usor de studiat – tehnoredactarea prietenoasa si aerisita va permite sa ajungeti imediat la capitolul dorit si la articolul vizat.
  • Faceti o economie importanta de timp. In mai putin de 15 secunde aveti informatia dorita.
  • Modificarile aduse de Legea nr. 93/2019, Legea nr. 153/2019, O.U.G. nr. 26/2019, O.U.G. nr. 43/2019 si de deciziile ICCJ, CCR SI RIL sunt clar evidentiate si pot fi identificate extrem de usor!
  • „Codul muncii” este actualizat impecabil! Gasiti aici prevederile aflate in vigoare ACUM, prevederi pe care va puteti baza 100%!

Prevederi ale Codului muncii modificate sau abrogate recent 

 
Art. 56 lit. c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter exceptional, pentru salariata care opteaza in scris pentru continuarea executarii contractului individual de munca, in termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la varsta de 65 de ani; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II (Modificat prin Legea nr. 93/2019);
 
Art. 56 alin. (4)
Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile inainte de data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare si cu aprobarea angajatorului, salariatul poate fi mentinut in aceeasi functie maximum 3 ani peste varsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului individual de munca (Completat prin Legea nr. 93/2019).
 
Art. 139 alin. (4)
Pana la data de 15 ianuarie a fiecarui an, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pentru personalul din sistemul bugetar, zilele lucratoare pentru care se acorda zile libere, zile care preceda si/sau care succeda zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevazute la alin. (1), precum si zilele in care se recupereaza orele de munca neefectuate (Completat prin Legea nr. 153/2019).
 
Art. 1471.
(1)Salariatele care urmeaza o procedura de fertilizare «in vitro» beneficiaza anual, de un concediu de odihna suplimentar, platit, de trei zile care se acorda dupa cum urmeaza:
  1. 1 zi la data efectuarii punc tiei ovariene;
  2. 2 zile incepand cu data efectuarii embriotransferului.
(2) Cererea privind acordarea concediului de odihna suplimentar prevazut la alin. (1) va fi insotita de scrisoarea medicala eliberata de medicul specialist, in conditiile legii (Completat prin O.U.G. nr. 26/2019).
 
Art. 164 alin. (1*)
Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la sfarsitul anului 2019, pentru domeniul construc tiilor, salariul de baza minim brut pe  tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand in medie 17,928 lei/ora.
*) (2) in perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construc tiilor, salariul de baza minim brut pe  tara garantat in plata va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemniza tiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna.
*) (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
*) (4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) de catre societati constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale. Recalcularea contributiilor si a impozitului se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru diferentele de obligatii fiscale rezultate ca urmare a recalcularii contributiilor sociale si impozitului pe venit se percep dobanzi si penalitati de intarziere potrivit dispozitiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare (Modificat prin O.U.G. nr. 43/2019).
 
Art. 164 alin. **)
(1) incepand cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 13,327 lei/ora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe  tara garantat in plata, fara a include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore in medie pe luna, reprezentand 14,044 lei/ora (Modificat prin H.G. nr. 933/2019).
 
Lucrarea Codul muncii va permite acces instantaneu la textul legii si va ofera siguranta ca prevederile pe care le aplicati sunt in vigoare ACUM. Este instrumentul de lucru care, pana la urma, va permite sa va faceti impecabil meseria.

Intrati chiar acum in posesia lucrarii “Codul muncii actualizat”!

Eficienta muncii dvs. va creste, fara discutie, si va veti intari astfel in firma imaginea de profesionist desavarsit, care tine in mana
resursele umane ale companiei (adica partea cea mai importanta) si care are intotdeauna raspunsul corect pentru orice problema.
 
Optati chiar acum pentru Codul muncii in varianta pe care dvs. o doriti:
  • Codul Muncii republicat si actualizat la zi (carte) - 95 lei + TVA = 99.75 lei (TVA inclusa)
  • CD Codul Muncii republicat si actualizat la zi - 95 lei + TVA = 99.75 lei (TVA inclusa)
 
Cu stima,
Alexandra Dumitrache
Coordonator oferta
Directia Legislatia Muncii
Grupul romano-german de informatii specializate Rentrop & Straton


 
NU UITATI!
Produsul este disponibil si online, unde il puteti vizualiza oricand dupa ce il achitati!
Rentrop & Straton pune la dispozitia clientilor platforma www.rsonline.ro, unde veti regasi toate produsele achizitionate de la noi.
Tot ce trebuie sa faceti este sa achitati produsul si...il puteti consulta si online imediat!

 

GARANTIE 100%
Nu este nicio problema daca va razganditi asupra achizitiei dvs.!
Primiti toti banii inapoi!

Garantie 100%

Aveti la dispozitie o perioada de 30 de zile in care puteti solicita oricand restituirea sumei achitate.

In cazul in care ati achizitionat un produs fizic, va rugam sa il expediati pe adresa Rentrop & Straton, Bd. Basarabia nr. 256, Incinta Faur, sector 3, Bucuresti. Avem doar rugamintea sa suportati taxa de transport. In cazul unui serviciu sau produs online, e suficient sa ne comunicati intentia dvs. de a apela la garantie, prin e-mail (rs@rs.ro) sau telefonic (021-209.45.45). Banii va vor fi restituiti cu promptitudine fie direct in cont, fie prin mandat postal.


Formular de comanda

Rentrop & Straton da unda verde LIVRARII GRATUITE!
Cumparati de 247 Lei si livrarea este gratuita!
Doar in luna aprilie costurile cu ambalarea si expeditia sunt suportate integral de Rentrop&Straton - Grup de Editura si Consultanta in Afaceri pentru comenzi mai mari de 247 RON. Produsul va ajunge la locatia precizata de dvs. prin posta sau curier.

Bifati produsele dorite:Va rugam completati

* Campurile marcate cu steluta sunt obligatorii!
Nume*
Prenume*
Telefon  
Telefonul este necesar pentru contactarea dvs. de catre firma de curierat in vederea livrarii produsului comandat.
E-mail*
Regulamentului UE 679/2016 sunt de acord ca SC Rentrop & Straton S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele din formular in scopuri comerciale.

termenii si conditiile site-ului!

Produsele achizitionate pot fi vizualizate si online, folosind platforma RS Online, unica in Romania. Veti putea sa va logati imediat ce plata produsului este confirmata in contul nostru.
www.RSonline.ro
* Pentru produsele in format digital, la cererea clientilor, Rentrop&Straton a decis sa ofere posibilitatea utilizarii produselor pe 3 computere diferite.